EMDR Terapisi Nedir?

10 Eylül 2018 by yönetici0

EMDR Terapisi, Acı Anıları Silmek ve Bunları Yeniden İşleyerek Sağlıklı Bir Yaşama Kavuşmak Mümkün..

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

 

EMDR Terapisi Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

 

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

 

EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

 

DÜNYA SAĞLIĞI ORGANİZASYONU (2013) 

Stresle Özel Olarak İlgili Koşulların Yönetimi Rehberi. Cenevre, İsviçre: Yazar. 

Travma odaklı BDT ve EMDR, çocuklar, ergenler ve TSSB’si olan yetişkinler için önerilen tek psikoterapidir.

AMERİKAN PSİKİYATRİK DERNEĞİ (2004) 

Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Hastaların Tedavisinde Uygulama Rehberi. Arlington, VA: Amerikan Psikiyatri Birliği Uygulama Kılavuzları. 

EMDR tedavisinin etkili bir travma tedavisi olduğu belirlendi.

VETERANS İŞLERİ BÖLÜMÜ VE SAVUNMA DEPARTMANI (2017)

VA / DoD Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğunun Yönetimi için Klinik Uygulama Kılavuzu. Washington, DC: Gazi Sağlık İdaresi, Gazi İşleri ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Savunma Bakanlığı.

EMDR en yüksek öneri düzeyine sahipti ve klinik çalışmalardan elde edilen en güçlü kanıtlara sahip üç “travma odaklı psikoterapi” kategorisine yerleştirildi. Bu tedaviler, çok sayıda klinik çalışmada test edilmiştir, karmaşık sunumlar ve komorbiditeleri olan hastalarda, aktif kontrol koşullarına kıyasla, uzun süreli takipleri vardır ve geliştiriciler dışındaki araştırma ekipleri tarafından onaylanmıştır. ”

RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR

36 randomize kontrollü çalışma, travma tedavisinde EMDR tedavisini değerlendirmiştir.

 

emdr terapisi, osmaniye psikolog, osmaniyede psikolog, osmaniye emdr, osmaniyede emdr, osmaniye emdr terapisi

KAYNAKLAR:

http://www.emdr.com

http://www.emdr-tr.org

Güzide TÜRKYILMAZ

Uzm. Psikolojik Danışman /Psikoterapist


Yorum Yap

Güvendesiniz! E-Posta Adresiniz Yayınlanmayacaktır. Zorunlu Alanları Lütfen Doldurun *


Osmaniye’ de Çocuk Ergen Psikiyatristi, Psikolog ve Dil Konuşma Terapisti

5 yılı aşkın süredir alanında aktif bir şekilde hizmet veren, Uzman Doktor Serhat Kala ve ekibi; çocuk, ergen ve yetişkinlerde Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Psikolojik Danışmanlık ve Dil Konuşma Terapisi alanındaki profesyonel çalışmalarını Ankara’dan Osmaniye’ye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır. İnansoft Bilişim2018

mobil-telefon mobil-whatsapp